Armeringsmaskiner.se integritetspolicy


Allmänt

Pär Bergman Armeringsmaskiner AB, org.nr 559328-0950, värnar om din personliga integritet. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Pär Bergman Armeringsmaskiner AB. Vi vill med denna integritetspolicy beskriva hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EUs integritetslagstiftning Dataskyddsförordningen (GDPR).


Hur lagras informationen?

Information som inhämtats genom formulär på armeringsmaskiner.se lagras i vårt CRM-system, WordPress och mail.


Vårt syfte med lagring av personuppgifter

Uppgifter vi lagrar är namn, telefonnummer, e-postadress och befattning på ditt företag eller organisation. Syftet är att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande till dig, till exempel en försäljning av produkt eller uppföljning av leverans. Personuppgifter kan även i vissa fall användas i marknadsföringssyfte.  I en avtalssituation kan också dina uppgifter komma att lagras i vårt bokföringssystem.


De personuppgifter vi lagrar är endast för vårt eget bruk, hanteras av egen personal och kommer inte att lämnas ut eller säljas till annan aktör eller användas för andra syften än de ovan redovisade.


Användning av Google Analytics

Med hjälp av Google Analytics kommer vi till exempel analysera beteende för att skapa mer relevanta annonser och erbjudanden. Vidare hjälper Google Analytics till för att utvärdera användandet av armeringsmaskiner.se för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande.


Vilka personuppgifter behandlar Pär Bergman Armeringsmaskiner AB?

Vi har  bedömt att vår behandling av dina personuppgifter i form av marknadsföring av våra produkter och kommunikation med dig i form av nyhetsbrev och erbjudanden i utskick väger tyngre än skyddet av dina personuppgifter och inte inkräktar på dina grundläggande rättigheter och friheter. Det som enligt dataskyddsförordningen benämns som att den lagliga grunden ¨är ett berättigat intresse”.


Vi kommer bara att behandla de personuppgifter vi har erhållit för detta ändamål så länge som du önskar få nyhetsbrev från oss. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke [avprenumeration].


Personuppgiftsansvarig

Pär Bergman Armeringsmaskiner AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du kan när som helst kontakta Pär Bergman Armeringsmaskiner AB om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill återkalla ditt samtycke, begära rättelse eller radering. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas i vissa situationer, vilket innebär att uppgifterna bara får behandlas för vissa ändamål. Du kan t.ex. begära begränsning av felaktiga uppgifter när du har begärt rättelse. Under tiden som Pär Bergman Armeringsmaskiner AB utreder uppgifternas korrekthet kommer behandlingen av dem att begränsas. Dataportabilitet; du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format och i vissa fall få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt omfattar dock bara uppgifter som du själv har lämnat till Pär Bergman Armeringsmaskiner AB och som vi behandlar med stöd av samtycke eller avtalsförpliktelse gentemot dig som laglig grund.


Personuppgifter som du har lämnat till Pär Bergman Armeringsmaskiner AB: Du kan komma att ge Pär Bergman Armeringsmaskiner AB information om dig själv när du använder Pär Bergman Armeringsmaskiner AB tjänster som besökare på armeringsmaskiner.se. Kaper kan även ha inhämtat uppgifter om dig genom adressregister från Byggfakta.


Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på info@armeringsmaskiner.se eller via vanlig post till Radhusvägen 11, 194 44, Upplands Väsby eller genom att kontakta oss på 070-657 00 15. Kontakta oss gärna om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning. Klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling ska skickas till behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen.